Posted by admin on June - 23 - 2018 | Comments Off

Istotnym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto planuje inwestować, ma obowiązek zarządzać pewną ilością własnych lub też obcych środków finansowych. Inwestorem może być postać fizyczna, jak oraz figura prawna, reprezentowana przez wszystkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce świadczy to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić wolno inwestycje rzeczowe, których głównym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, to naturalnie dzięki którym można lokować kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić również podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Główni raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje między nimi precyzyjny związek, który w wielu wypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Comments are closed.